Batur, Z., ve E. Şaşmaz. “Türkiye Ve Yurt Dışında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarının Değerler Bakımından Karşılaştırılması”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 3, sy 8, Mayıs 2021, ss. 566-82, https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/108.