[1]
E. Kaya, “Türkiye’de Gençlerin Göç Eğilimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Alan Araştırması”, sobibder, c. 2, sy 9, ss. 657–676, Nis. 2021.