[1]
M. Y. Başer ve E. İnce, “Turizmi Etkileyen Küresel Krizler ve Kriz Döneminde Uygulanan Stratejiler: 2000- 2021 Dönemi”, sobibder, c. 5, sy 9, ss. 1312–1331, Eyl. 2022.