[1]
D. E. Koç ve Z. Gündüz, “Marmara Adası’nda Jeomorfolojik Birimler ile Arazi Kullanımı Arasındaki İlişki”, sobibder, c. 5, sy 9, ss. 1279–1292, Eyl. 2022.