[1]
S. Elden Ürgüp, “Muhasebe Meslek Mensuplarında Hile Bilincinin Araştırılması: Sivas İli Örneği”, sobibder, c. 5, sy 9, ss. 1208–1218, Eyl. 2022.