[1]
E. Ay ve M. O. Güzel, “Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Bisiklet Turizmi: Hatay Bisiklet Yolu ve Çevresi Üzerine Bir Değerlendirme”, sobibder, c. 4, sy 10, ss. 972–988, Eki. 2021.