[1]
K. Çınar ve S. Zafer Kavacık, “Pandemi Döneminde Otel İşletmelerinde Pazarlama Uygulamaları: Konya İli Örneği”, sobibder, c. 4, sy 10, ss. 952–971, Eki. 2021.