[1]
F. Erişen, F. Gökkaya, ve F. Yurdalan, “12- 14 Yaşlarında Olan Ortaokul Öğrencileri İçin Öz-Duyarlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, sobibder, c. 4, sy 8, ss. 730–739, Ağu. 2021.