[1]
E. Şen ve Şirin Zerey Koç, “Fahrelnisa Zeid’in Türk Resim Sanatina Etkisi”, sobibder, c. 4, sy 7, ss. 671–687, Tem. 2021.