[1]
G. E. Derebagçe ve H. Özerk, “Türkiye’de 1995-2020 Yılları Arasında Çocuk İstismarını Önleme Programlarına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışmaların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, sobibder, c. 4, sy 7, ss. 651–670, Tem. 2021.