[1]
S. Gün ve A. Tutcu, “Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, sobibder, c. 4, sy 6, ss. 530–543, Haz. 2021.