[1]
H. Turkay, Y. Bayrakdaroğlu, Ülkü N. Yağan, ve A. H. Başkan, “Takım Sporcusu Gençlerde Sosyal Kimlik”, sobibder, c. 3, sy 8, ss. 583–591, May. 2021.