Kaya, E. (2021) “Türkiye’de Gençlerin Göç Eğilimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Alan Araştırması”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(9), ss. 657–676. Erişim adresi: https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/54 (Erişim: 30 Eylül 2023).