Gökkaya, F. (2021) “Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Annelerin Sürekli Kaygısı ve Bilişsel Çarpıtmaları Arasındaki İlişki”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(9), ss. 621–634. Erişim adresi: https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/52 (Erişim: 20 Mayıs 2024).