Oğan, Y., Akyol, C. ve Bulut, Z. (2022) “Hopa Destinasyonunda Turizm Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Paydaş Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9), ss. 1249–1264. doi: 10.26677/TR1010.2022.1074.