Elden Ürgüp, S. (2022) “Muhasebe Meslek Mensuplarında Hile Bilincinin Araştırılması: Sivas İli Örneği”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9), ss. 1208–1218. doi: 10.26677/TR1010.2022.1071.