Bilginer Kucur, A. (2022) “Postmodern Sanat Bağlamında Machinima Filmleri: ‘Kadınlar Saltanatı-Kösem’ Örneği Üzerine Bir İnceleme”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9), ss. 1187–1207. doi: 10.26677/TR1010.2022.1070.