Avcı, C. (2021) “Covid-19 Sürecinde Turizm: Hipokondrik Turist Eğilimlerine İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), ss. 1028–1037. doi: 10.26677/TR1010.2021.860.