Şen, E. (2021) “Sanata Bir Başkaldırı Olarak Avangard ve Peter Bürger”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), ss. 1014–1027. doi: 10.26677/TR1010.2021.859.