Toker, A. (2021) “Boş Zaman ve Rekreasyonun Tarihsel Perspektiften Sosyolojik Bir Değerlendirmesi”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), ss. 1000–1013. doi: 10.26677/TR1010.2021.858.