Ay, E. ve Güzel, M. O. (2021) “Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Bisiklet Turizmi: Hatay Bisiklet Yolu ve Çevresi Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), ss. 972–988. doi: 10.26677/TR1010.2021.856.