Çınar, K. ve Zafer Kavacık, S. (2021) “Pandemi Döneminde Otel İşletmelerinde Pazarlama Uygulamaları: Konya İli Örneği”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), ss. 952–971. doi: 10.26677/TR1010.2021.855.