Işık, G. ve Toprak, Y. E. (2021) “Dijital Ortamda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Sunumu: Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), ss. 903–923. doi: 10.26677/TR1010.2021.806.