Atukalp, M. E. (2021) “Türk Bankacılık Sisteminde Sektörel Bazda Kredi Kullanımının Küresel Kovid-19 Salgını ile İlişkisi”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), ss. 850–859. doi: 10.26677/TR1010.2021.802.