Erişen, F., Gökkaya, F. ve Yurdalan, F. (2021) “12- 14 Yaşlarında Olan Ortaokul Öğrencileri İçin Öz-Duyarlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(8), ss. 730–739. doi: 10.26677/TR1010.2021.795.