Uludemir, S. ve Özerk, H. (2021) “Eğitim Fakültesi Mezunu Öğretmenlerin Formasyonla Öğretmenliğe Hak Kazanan Meslektaşlarına İlişkin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(8), ss. 688–706. doi: 10.26677/TR1010.2021.793.