Şen, E. ve Zerey Koç, Şirin (2021) “Fahrelnisa Zeid’in Türk Resim Sanatina Etkisi”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(7), ss. 671–687. doi: 10.26677/TR1010.2021.792.