Derebagçe, G. E. ve Özerk, H. (2021) “Türkiye’de 1995-2020 Yılları Arasında Çocuk İstismarını Önleme Programlarına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışmaların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(7), ss. 651–670. doi: 10.26677/TR1010.2021.791.