Gün, S. ve Tutcu, A. (2021) “Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(6), ss. 530–543. doi: 10.26677/TR1010.2021.734.