İbiş, S. (2021) “Sürdürülebilir Gastronomide Organik Tarım ile İyi Tarım Uygulamalarının Yeri ve Önemi”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(5), ss. 487–498. doi: 10.26677/TR1010.2021.731.