Şen, E. (2021) “19. Yüzyıla Kadar Portrenin Gelişimi ve Aktarımı”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(5), ss. 459–468. doi: 10.26677/TR1010.2021.729.