Şen, E. ve Çölgeçen, Şeyma (2021) “Türk Sanatında Bir İmge olarak ‘Horoz’ Sembolü”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(4), ss. 335–353. Erişim adresi: https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/156 (Erişim: 25 Ekim 2021).