Turkay, H., Bayrakdaroğlu, Y., Yağan, Ülkü N. ve Başkan, A. H. (2021) “Takım Sporcusu Gençlerde Sosyal Kimlik”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(8), ss. 583–591. Erişim adresi: https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/109 (Erişim: 18 Mayıs 2022).