Batur, Z. ve Şaşmaz, E. (2021) “Türkiye ve Yurt Dışında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarının Değerler Bakımından Karşılaştırılması”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(8), ss. 566–582. Erişim adresi: https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/108 (Erişim: 28 Ocak 2022).