Kaya, Ebru. 2021. “Türkiye’de Gençlerin Göç Eğilimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Alan Araştırması”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 2 (9):657-76. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/54.