Gökkaya, Füsun. 2021. “Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Ile Annelerin Sürekli Kaygısı Ve Bilişsel Çarpıtmaları Arasındaki İlişki”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 2 (9):621-34. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/52.