Günsan, Nida, ve Haluk Yergin. 2021. “Aktif İşgücü Politikalarının İstihdam Üzerindeki Etkisi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (12):1161-80. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.899.