Ergin Talaka, Elçin, ve M. Kemal Öktem. 2021. “Sağlıklı Yaşlanma Ve Halk Eğitim Süreçlerinde Amatör Korolar İçin Yerel Yönetimlerin Önemi: Şehrin Şarkısı”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (12):1121-40. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.897.