Avcı, Ceren. 2021. “Covid-19 Sürecinde Turizm: Hipokondrik Turist Eğilimlerine İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (10):1028-37. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.860.