Şen, Emre. 2021. “Sanata Bir Başkaldırı Olarak Avangard Ve Peter Bürger”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (10):1014-27. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.859.