Toker, Arzu. 2021. “Boş Zaman Ve Rekreasyonun Tarihsel Perspektiften Sosyolojik Bir Değerlendirmesi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (10):1000-1013. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.858.