Ay, Eşref, ve Melik Onur Güzel. 2021. “Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Bisiklet Turizmi: Hatay Bisiklet Yolu Ve Çevresi Üzerine Bir Değerlendirme”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (10):972-88. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.856.