Çınar, Kevser, ve Saadet Zafer Kavacık. 2021. “Pandemi Döneminde Otel İşletmelerinde Pazarlama Uygulamaları: Konya İli Örneği”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (10):952-71. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.855.