Erişen, Filiz, Füsun Gökkaya, ve Fatih Yurdalan. 2021. “12- 14 Yaşlarında Olan Ortaokul Öğrencileri İçin Öz-Duyarlık Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (8):730-39. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.795.