Uludemir, Serhat, ve Halis Özerk. 2021. “Eğitim Fakültesi Mezunu Öğretmenlerin Formasyonla Öğretmenliğe Hak Kazanan Meslektaşlarına İlişkin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (8):688-706. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.793.