Şen, Emre, ve Şirin Zerey Koç. 2021. “Fahrelnisa Zeid’in Türk Resim Sanatina Etkisi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (7):671-87. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.792.