Derebagçe, Gözde Ece, ve Halis Özerk. 2021. “Türkiye’de 1995-2020 Yılları Arasında Çocuk İstismarını Önleme Programlarına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışmaların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (7):651-70. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.791.