Gün, Serkan, ve Alper Tutcu. 2021. “Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü Ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (6):530-43. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.734.