Şen, Emre. 2021. “19. Yüzyıla Kadar Portrenin Gelişimi Ve Aktarımı”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (5):459-68. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.729.