Şen, Emre, ve Şeyma Çölgeçen. 2021. “Türk Sanatında Bir İmge Olarak ‘Horoz’ Sembolü”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 4 (4):335-53. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/156.